درباره ک اشرف

 • ک اشرف گرافیست 0 بررسی
 • صفحه آرایی
 • طراحی
 • طراحی پوستر و فلایر
 • طراحی کارت ویزیت

مرور کلی

طراحی پوستر در قطعات مختلف

صفحه بندی مجالت روزنامه

طراحی انواع کارت ویزیت—لیبل و بسته بندی محصولات

طراحی جلد

طراحی صفحه

کارت ویزیت

ست اداری

سابقه کار (0)

  هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

نمونه کار: 4 مورد

اطلاعات

 • دستمزد هر ساعت: 10,000,00T
 • امتیاز:
 • تجربیات: 1 سال تجربه
 • پروژه های انجام شده: 0
 • کل درآمد: 0,00T
 • کشور : Denmark