درباره مهشید صادقی

 • مهشید صادقی گرافیست 0 بررسی
 • Adobe After Effects
 • Animate
 • Photoshop

مرور کلی

سابقه کار (0)

  هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

 • دستمزد هر ساعت: 100,000,00T
 • امتیاز:
 • تجربیات: 2 سال تجربه
 • پروژه های انجام شده: 0
 • کل درآمد: 0,00T
 • کشور : ایران