درباره ب طالعی

  • ب طالعی گرافیست 0 بررسی
  • طراحی

مرور کلی

به نرم افزارهای photoshop ، Illustrator  ، InDesign ، Corel  تسلط کامل دارم.

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • دستمزد هر ساعت: 10,000,00T
  • امتیاز:
  • تجربیات: 10 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0,00T
  • کشور : ایران