تعرفه فریلنسرها

پرداخت به فریلنسر

پلن های پیشنهادی پس از ثبت نام فریلنسر قابل مشاهده است

کارمزد کاروف بابت پروژه ایی که مبلغ آن قفل شده 10 درصد می باشد که از مبلغ کل پروژه کسر شده و مابقی به حساب فریلنسر پس از پایان و تکمیل کار و تائید توسط کار فرما پرداخت خواهد شد.