عنوان پروژه
ترجمه فیلم

ترجمه فیلم

بودجه:1,000,00T
  • 0 دیدگاه ها
  • 1 پیشنهاد
  • 20,000,00T میانگین پیشنهاد (تومان)
  • تکمیل شد

توضیحات پروژه:

ویدئو کلیپ آموزشی دارم

مهارت های مورد نیاز:

دسته بندی:

پیوست ها:

پیشنهاد های فریلنسر (1)
اصغر دانش پژوه
مترجم
2 سال

حرفه ایی انجام می دم

در حال انجام
درباره کارفرما

الهام احمدی

عضو از دسامبر 18, 2017
  • آدرس :
  • مجموع پرداختی: 20,000,00T
  • پروژه ارسال شده: 2
  • پروژه (های) کامل شده: 1