عنوان پروژه
ترجمه فیلم

ترجمه فیلم

بودجه:1,000,00T
  • 0 دیدگاه ها
  • 1 پیشنهاد
  • 0,00T میانگین پیشنهاد (تومان)
  • تکمیل شد

توضیحات پروژه:

ویدئو کلیپ آموزشی دارم

فضای کاری:

هر دوی کارفرما و فریلنسر میتوانند با ایجاد فضای کاری روی پروژه همکاری کنند.

باز کردن فضای کاری

مهارت های مورد نیاز:

دسته بندی:

پیوست ها:

پیشنهاد های فریلنسر (0)
درباره کارفرما

الهام احمدی

عضو از دسامبر 18, 2017
  • آدرس :
  • مجموع پرداختی: 0,00T
  • پروژه ارسال شده: 2
  • پروژه (های) کامل شده: 1